Ajankohtaiskatsaus vuonna 2022, Palmia Oy:n myyntiselvitys

HEL 2022-009631
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 83 §

Palmia Oy:n myyntiselvityksen tilannekatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Palmia Oy:n omistuksesta luopumista koskevan selvityksen tilannekatsauksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Palmia-konserni

Palmia-konsernin emoyhtiön Palmia Oy:n toimialana on harjoittaa henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintaa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Yhtiö tuottaa palveluja noin tuhannessa eri kohteessa kuten toimistotiloissa, oppilaitoksissa, päiväkodeissa, sairaaloissa, vanhusten palvelutaloissa, lounasravintoloissa, juhlatiloissa, yleisötapahtumissa ja liikennevälineissä.

Omistuksesta luopumista koskeva selvitys

Kaupunginhallitus päätti Palmia-konsernin omistajastrategiasta 12.4.2021, § 257. Omistukseen liittyen omistajastrategiassa todetaan, että kaupungin omistusta Palmia-konsernista voidaan vähentää taikka siitä tai sen osista voidaan kokonaan luopua, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua. Konserni puolestaan voi tarvittaessa luopua yhdestä tai useammasta nykyisestä palveluryhmästä, jos se on kannattavuuden ja kilpailukyvyn kannalta perusteltua.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 24.1.2022, § 10 Palmia Oy:n ja/tai sen liiketoiminnan myymistä koskevan selvityksen käynnistämisestä. Samalla konsernijaosto päätti kehottaa Palmia Oy:n hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin, jotka tarvitaan myyntiselvityksen onnistuneeksi läpiviemiseksi sekä yhtiön tuloksellisen operatiivisen toiminnan varmistamiseksi selvityksen aikana. Tarvittavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi avainhenkilöitä koskevat sitouttamisjärjestelyt sekä tarvittavien asiantuntija- ja neuvontapalvelujen hankkiminen.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi 4.4.2022 tiedoksi Palmia Oy:n omistuksesta luopumisesta koskevan selvityksen tilannekatsauksen.

Konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström antaa konsernijaoston kokouksessa suullisen tilannekatsauksen konsernijaoston päätöksen jälkeen käynnistetyn myyntiselvityksen etenemisestä ja tämänhetkisestä tilanteesta sekä suunnitelluista seuraavista vaiheista.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.09.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi