Hankinta, Palmia Oy:n myyntiprosessin neuvonantopalvelut

HEL 2022-010294
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 187

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Kansliapäällikkö

Päätös tullut nähtäväksi 16.02.2024

Sulje