Hankinta, Palmia Oy:n myyntiprosessin neuvonantopalvelut

HEL 2022-010294
Asialla on uudempia käsittelyjä
32. / 637 §

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Helsingin kaupunginhallitus