Sijaisen määrääminen kaupunkiympäristön toimialalla ympäristöpalveluiden yksiköiden ja tiimien päälliköille

HEL 2022-011359
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 5

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden yksiköiden ja tiimien päälliköiden sijaisten määrääminen

Ympäristöjohtaja

Päätös

Ympäristöjohtaja päätti, että

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

• Elintarvikevalmistus -tiimin päällikkö kaupungineläinlääkäri
• Elintarvikemyymälät -tiimin päällikkö
• Ravintolat -tiimin päällikkö
• Eläinsuojelu-tiimin päällikkö johtava valvontaeläinlääkäri
• Elintarvikeneuvonta-tiimin päällikkö
 

Ympäristöterveysyksikön päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

• Asumisterveys -tiimin päällikkö
• Terveydensuojelu -tiimin päällikkö
• Terveysinsinööri Anna Petäjäniemi
 

Ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksikön päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

• Ympäristövaikutusten arviointi -tiimin päällikkö
• Ympäristöasioiden hallinta -tiimin päällikkö
• Luonto- ja ympäristötietoisuus -tiimin päällikkö
 

Ympäristöseuranta ja -valvonta -yksikön päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

• Vesi -tiimin päällikkö
• Ympäristövalvonta -tiimin päällikkö
 

Elintarvikevalmistus -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

• Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö
• Johtava valvontaeläinlääkäri
• Ravintolat -tiimin päällikkö
• Elintarvikemyymälät -tiimin päällikkö
• Elintarvikeneuvonta-tiimin päällikkö
 
 

Elintarvikemyymälät -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

• Ravintolat -tiimin päällikkö
• Elintarvikeneuvonta-tiimin päällikkö
• Kaupungineläinlääkäri
• Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö
 

Elintarvikeneuvonta-tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

• Elintarvikemyymälät -tiimin päällikkö
• Ravintolat -tiimin päällikkö
• Kaupungineläinlääkäri
• Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö
• Johtava valvontaeläinlääkäri
 

Eläinsuojelu-tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

• Kaupungineläinlääkäri
• Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö
• Ravintolat -tiimin päällikkö
• Elintarvikemyymälät -tiimin päällikkö
• Elintarvikeneuvonta - tiimin päällikkö
 

Ravintolat -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

• Elintarvikemyymälät -tiimin päällikkö
• Elintarvikeneuvonta -tiimin päällikkö
• Kaupungineläinlääkäri
• Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö
• Johtava valvontaeläinlääkäri
 

Asumisterveys -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

• Terveydensuojelu -tiimin päällikkö
• Ympäristöterveysyksikön päällikkö
• Terveysinsinööri Anna Petäjäniemi
 

Terveydensuojelu -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

• Asumisterveys -tiimin päällikkö
• Ympäristöterveysyksikön päällikkö
• Terveysinsinööri Anna Petäjäniemi
 
 

Ympäristövaikutusten arviointi -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

• Luonto ja ympäristötietoisuus -tiimin päällikkö
• Ympäristöasioiden hallinta -tiimin päällikkö
• Ympäristötarkastaja Jenni Kuja-Aro
• Ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksikön päällikkö
 
 

Ympäristöasioiden hallinta -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

• Ympäristövaikutusten arviointi -tiimin päällikkö
• Luonto ja ympäristötietoisuus -tiimin päällikkö
• Ympäristöasiantuntija Pirita Kuikka
• Ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksikön päällikkö
 
 

Luonto ja ympäristötietoisuus -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

• Ympäristöasioiden hallinta -tiimin päällikkö
• Ympäristövaikutusten arviointi -tiimin päällikkö
• Kaupunkiekologi Kaarina Heikkonen
• Ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksikön päällikkö
 

Ympäristövalvonta -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

• Vesi -tiimin päällikkö
• Johtava ympäristötarkastaja (pima)
• Ympäristöseuranta ja -valvonta -yksikön päällikkö
 

Vesi -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

• Ympäristövalvonta -tiimin päällikkö
• Ympäristötarkastaja Sini-Pilvi Saarnio
• Ympäristöseuranta ja -valvonta -yksikön päällikkö
 

Johtavan ympäristötarkastajan (melu) sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:

• Ympäristövalvonta -tiimin päällikkö
• Ympäristöseuranta ja -valvonta -yksikön päällikkö
 

Johtavan ympäristötarkastajan (pima) sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä:

• Ympäristövalvonta -tiimin päällikkö
• Ympäristöseuranta ja -valvonta -yksikön päällikkö
 

Lisäksi ympäristöjohtaja päätti todeta, että edellä mainittujen henkilöiden ollessa estyneinä, yksikön päällikön tai tiiminpäällikön sijaisena toimii ympäristöjohtajan määräämä henkilö.

Tämä päätös tulee voimaan 10.10.2022 alkaen. Päätös korvaa ympäristöjohtajan aiemman sijaisuuksia koskevan päätöksen 30.12.2021 § 11.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännön 7 luvun mukaan palvelun päällikkö päättää yksiköiden päälliköiden ja tiimipäälliköiden sijaisuusjärjestelyistä.

Päätös tullut nähtäväksi 06.10.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Esa Nikunen, ympäristöjohtaja, puhelin: +358 9 310 3200

esa.nikunen@hel.fi

Päättäjä

Esa Nikunen
ympäristöjohtaja