Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Hankinta, Ahjo-asianhallintajärjestelmän vuoden 2023 kehitystyöt, kaupunginkanslia

HEL 2022-014431
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 82

Ahjo-asianhallintajärjestelmän vuoden 2023 kehitystöiden hankinta

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hankkia Tieto Finland Oy:ltä puitejärjestelyyn perustuvan Ahjon vuoden 2023 kehitystehtävien työt.

Lisäksi strategiajohtaja päätti, että hankinnan arvonlisäverottomat kustannukset saavat vuodessa olla enintään 850 000 euroa ja ne maksetaan talousarvion kohdalta 8 05 01 02 keskitetty tietotekniikka, projektilta Ahjo investoinnit (projektinumero 1892002) sekä projektilta Ahjo alustapalvelu (projektinumero 1893005).

Päätöksen perustelut

Hankinnalla toteutetaan Ahjon välttämättömiä kehitystöitä kuten Ahjon asiakirjatuotannon viranhaltijapäätösten laadinnan ja prosessin uudistamisen tehtävät, Rest-rajapinnan käytön laajentamisen tehtävät sekä määräaikaisesti säilytettävien asiakirjojen tuhoamisen toiminnallisuus ja Ahjon lokitustietojen hävittämisen toiminnallisuus säilytysajan päätyttyä. Lisäksi hankinnalla toteutetaan alustan varusohjelmistojen versionnostot sekä alustan tarjoamien uusien kyvykkyyksien käyttöönotto. Työt toteutetaan ketterän kehittämisen periaatteiden mukaisesti ja tilataan vuosineljänneksittäin toimittajan tarjousten pohjalta.

Strategiajohtajalla on kaupunginkanslian viranhaltijoiden hankintaoikeuksia koskevan kansliapäällikön päätöksen (22.8.2022/154 §) perusteella oikeus päättää hankinnasta.

Hankinta perustuu Tieto Finland Oy:n kanssa solmittuun Ahjo-puitesopimukseen nro 2011/175338/1.

Päätös tullut nähtäväksi 16.12.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Susanna Mäkelä, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 70307

susanna.makela@hel.fi

Yrjö Vartio, ICT-projektipäällikkö, puhelin: 09 310 25158

yrjo.vartio@hel.fi

Päättäjä

Markus Kühn
strategiajohtaja
Mikko Rusama