Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Lounassetelien käyttöoikeus, kaupunkiympäristön toimiala, rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus, 1.1.-31.12.2023

HEL 2022-015438
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 164

Rakennukset ja yleiset alueet –palvelukokonaisuuden työntekijöiden oikeus lounasseteleiden käyttöön

Tekninen johtaja

Päätös

Tekninen johtaja päätti myöntää ajalle 1.11.-31.12.2023 oikeuden lounasseteleiden käyttöön rakennukset ja yleiset alueet henkilöstölle, niille, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää sovittuja henkilöstölle tarkoitettuja työpaikkaruokaloita. Päätös koskee erikseen nimettyjä henkilöitä. Lounassetelit ovat 12,00 euron hintaisia, joista henkilöstö maksaa 9,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Perusteet lounasseteleiden hankkimiseen ja niiden saaminen sellaisille työntekijöille, joiden työpaikkaruokailua ei pystytä järjestämään työpisteen läheisyydessä. Helsingin kaupungin kaupunginkanslian henkilöstöjohtaja on vahvistanut HEL 2022-015114 henkilöstöruokailuista perittävät ateriahinnat vuodelle 2023.

Päätös tullut nähtäväksi 25.10.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Tiina Riutta, johdon sihteeri, puhelin: 09 310 26415

tiina.riutta@hel.fi

Päättäjä

Kari Pudas
tekninen johtaja

Liitteet (pdf)

1. Lounassetelit marraskuu

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.