Vahingonkorvaus, taloudellinen menetys, 9.9.2022, Kustaankartanon kriisiyksikkö

HEL 2023-000028
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Kotihoitopäällikkö

Päätös tullut nähtäväksi 15.02.2024

Sulje