Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla työsuhteisille henkilöille hankintojen tekemisestä 1.1.2023 lukien

HEL 2023-000461
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 3

Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla eräille henkilöille toteuttaa hankintoja aluepäällikön vastuulla

Nuorisotyön aluepäällikkö

Päätös

Itäisen nuorisotyön aluepäällikkö päätti, että jäljempänä mainituilla työsuhteessa olevilla henkilöillä on oikeus itäisen nuorisotyön aluepäällikön vastuulla toteuttaa hankintoja, edellyttäen että

-
toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen
-
hankinta kohdentuu siihen nuorisotyöyksikköön, missä työntekijä työskentelee
-
talousarviossa on asianomaista tarkoitusta varten käytettävissä määrärahaa
-
hankinnan toteutuksessa noudatetaan lainsäädäntöä ja muuta annettua ohjeistusta
-
toteutettavan hankinnan arvo ei ylitä jäljempänä henkilön kohdalla
mainittua euromäärää (arvonlisäveroton arvo)
 
 
Nimi
Vakanssi
Nimike ja yksikkö
Hankinnan arvo euroa(alv 0 %)
 Anttila Marjut Ilona
047341
vastuuohjaaja, Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö
3000
 Ahmaoja Lotta
ei vakanssia
tiimiesihenkilö, Kontulan nuorisotyöyksikkö
3000
 Isto Meri
ei vakanssia
tiimiesihenkilö, Itäkeskuksen nuorisotyöyksikkö
3000
 Hoviaro Jani
ei vakanssia
tiimiesihenkilö, Kaakkoinen nuorisotyöyksikkö
3000
 Pajunen Riina
047127
vastuuohjaaja, Vuosaaren nuorisotyöyksikkö
3000

Ilona Anttilan osalta päätös on voimassa toistaiseksi, Riina Pajusen osalta 31.5.2024 asti sekä Meri Iston, Lotta Ahmaojan ja Jani Hoviaron osalta päätös on voimassa 31.12.2024 asti.

Oikeus toteuttaa hankintoja on voimassa silloin kun vastuuohjaaja tai tiimiesihenkilö sijaistaa nuorisotyöyksikön yksikön päällikköä.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 20 luvun 8 §:n 3 momentin mukaan viranhaltija voi oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla, mikäli se on toimialan toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta tarpeen. Yllä mainitut oikeudet ovat tarpeen toimialan toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta.

Päätös tullut nähtäväksi 30.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Merja Hovi, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 89054

merja.hovi@hel.fi

Päättäjä

Katri Kairimo
nuorisotyön aluepäällikkö