Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla työsuhteisille henkilöille hankintojen tekemisestä 1.1.2023 lukien

HEL 2023-000461
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 6

Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla eräille henkilöille toteuttaa hankintoja aluepäällikön vastuulla

Nuorisotyön aluepäällikkö

Päätös

Läntisen nuorisotyön aluepäällikkö päätti, että jäljempänä mainituilla työsuhteessa olevilla henkilöillä on oikeus läntisen nuorisotyön aluepäällikön vastuulla toteuttaa hankintoja, edellyttäen että

-
toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen
-
hankinta kohdentuu siihen nuorisotyöyksikköön, missä työntekijä työskentelee
-
talousarviossa on asianomaista tarkoitusta varten käytettävissä määrärahaa
-
hankinnan toteutuksessa noudatetaan lainsäädäntöä ja muuta annettua ohjeistusta
-
toteutettavan hankinnan arvo ei ylitä jäljempänä henkilön kohdalla
mainittua euromäärää (arvonlisäveroton arvo)
 
 
 
 
Nimi
Vakanssi
Nimike ja yksikkö
Hankinnan
arvo euroa
 (alv 0 %)
 Jämiä Julia
 ei vakanssia
tiimiesihenkilö,
Kaarelan nuorisotyöyksikkö
3000
 Kurtén Stella
 26676
koordinaattori,Helsingfors svenska ungdomsarbetsenhet
3000
 Paakkari Sari
 ei vakanssia
tiimiesihenkilö, 
Eteläinen nuorisotyöyksikkö
3000
 Ronkainen Tuija 
 047285
vastuuohjaaja,
Haagan nuorisotyöyksikkö 
3000
 Saukkonen Heidi
 ei vakanssia
tiimiesihenkilö, Munkkiniemen nuorisotyöyksikkö 
3000
 Wallenius Aleksi
 22080
koordinaattori, Tapahtumayksikkö
3000
 
 

Tuija Ronkaisen osalta päätös on voimassa toistaiseksi, Stella Kurténin osalta 31.3.2024 asti, Aleksi Walleniuksen osalta 31.12.2023 asti sekä Julia Jämiän, Sari Paakkarin ja Heidi Saukkosen osalta 31.12.2024 asti.

Oikeus toteuttaa hankintoja on voimassa silloin kun vastuuohjaaja tai tiimiesihenkilö sijaistaa nuorisotyöyksikön yksikön päällikköä.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 20 luvun 8 §:n 3 momentin mukaan viranhaltija voi oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla, mikäli se on toimialan toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta tarpeen. Yllä mainitut oikeudet ovat tarpeen toimialan toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta.

Päätös tullut nähtäväksi 30.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Merja Hovi, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 89054

merja.hovi@hel.fi

Päättäjä

Tiina Hörkkö
nuorisotyön aluepäällikkö