Vastauspyyntö, hakemus, erityisuimakortin myöntämisperusteet, yhdenvertaisuusvaltuutettu

HEL 2023-000497
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 58

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Liikuntajohtaja

Päätös tullut nähtäväksi 15.02.2024

Sulje