Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Vuokraus, Metsolan ala-aste, Kansantie 1, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2023-001188
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 20

Muutos yksikön päällikön päätös § 3, 26.1.2023, Vuokraus, Metsolan ala-aste, Kansantie 1, kasvatuksen ja koulutuksentoimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti muuttaa päätöstään 3 § 26.1.2023 siten, että osoitteessa Kansantie 1 (kohdenumero 6922) sijaitsevien 3 084 m2 suuruisten kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle vuokrattujen tilojen vuokrauspäätöksen perusteluiden kohdan:

Hankesuunnitelman 4.6.2021 mukaisesti, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala maksaa vuokran lisäksi maanvuokrasta ja kiinteistöverosta vuokranantajalle aiheutuvat kustannukset. Nämä kustannukset on arvioitu olevan 150 000 € vuodessa ja tullaan tasaamaan toteuman mukaan kunkin vuoden lopussa. Vuokranantaja tarkastaa pääomavuokran ja ylläpitovuokran vuosittain elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti.

Muutetaan muotoon

Hankesuunnitelman 4.6.2021 mukaisesti, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala maksaa maanvuokrasta ja kiinteistöverosta vuokranantajalle aiheutuvat kustannukset. Nämä kustannukset on arvioitu olevan 150 000 € vuodessa ja tullaan tasaamaan toteuman mukaan kunkin vuoden lopussa. Vuokranantaja tarkastaa pääomavuokran ja ylläpitovuokran vuosittain elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti.

Muilta osin yksikön päällikön päätös säilyy entisellään.

Päätös tullut nähtäväksi 20.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Sanna Rautajärvi, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32554

sanna.rautajarvi@hel.fi

Päättäjä

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö