Vuokraus, toimitila, Konalantie 47, Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj, sosiaali-, terveys- ja pelastuslaitostoimiala

HEL 2023-003426
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 4

Vuokraus, tilat, Konalantie 47, Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj, Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti osoitteessa Konalantie 47 (kohde: 6999) sijaitsevan, huoneistoalaltaan 1021,5 m2 suuruisen tilan vuokrauksesta Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:ltä ja edelleen vuokrata sen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan perhe- ja sosiaalipalvelun käyttöön määräaikaisesti 1.1.2023 – 31.12.2026.

Kohteen arvonlisäveroton tilavuokra kaupunkiympäristön toimialalle on 11,75 euroa/m²/kk, yhteensä 143 998,8 euroa/v.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle aiheutuu tilakustannuksia seuraavasti:

Tilavuokra on yhteensä 13,91 euroa m²/kk, 170 463 euroa /v.

Tarkemmat tiedot liitteenä olevassa vuokralaskelmassa.

Vuokrauksessa noudatetaan hankinta-asiakirjojen liitteenä olevaa kiinteistön omistajan ja kaupunkiympäristön toimialan välistä vuokrasopimusluonnosta liitteineen.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- terveys-, ja pelastustoimiala, perhe- ja sosiaalipalvelut, vammaistyön päivätoimintakeskus toimii Konalantie 47:ssä. Palveluyksikkö tarjoaa elämä- ja työelämälähtöistä toimintaa sekä tukityötä. Tilat siirtyvät Helsingin kaupungille osana sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen (sotepe) uudistusta.

Tilat soveltuvat käyttötarkoitukseen.

Päätös tullut nähtäväksi 09.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Miro Laaksonen, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 42140

miro.laaksonen@hel.fi

Päättäjä

Johannes Möttönen
yksikön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Vuokrasopimus Konalantie 47 Helsingin kaupunki

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.