Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Vuokraus, toimitila, Konalantie 47, Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj, sosiaali-, terveys- ja pelastuslaitostoimiala

HEL 2023-003426
Ärendet har nyare handläggningar
§ 4

Vuokraus, tilat, Konalantie 47, Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj, Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Enhetschef

Päätös

Yksikön päällikkö päätti osoitteessa Konalantie 47 (kohde: 6999) sijaitsevan, huoneistoalaltaan 1021,5 m2 suuruisen tilan vuokrauksesta Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:ltä ja edelleen vuokrata sen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan perhe- ja sosiaalipalvelun käyttöön määräaikaisesti 1.1.2023 – 31.12.2026.

Kohteen arvonlisäveroton tilavuokra kaupunkiympäristön toimialalle on 11,75 euroa/m²/kk, yhteensä 143 998,8 euroa/v.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle aiheutuu tilakustannuksia seuraavasti:

Tilavuokra on yhteensä 13,91 euroa m²/kk, 170 463 euroa /v.

Tarkemmat tiedot liitteenä olevassa vuokralaskelmassa.

Vuokrauksessa noudatetaan hankinta-asiakirjojen liitteenä olevaa kiinteistön omistajan ja kaupunkiympäristön toimialan välistä vuokrasopimusluonnosta liitteineen.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- terveys-, ja pelastustoimiala, perhe- ja sosiaalipalvelut, vammaistyön päivätoimintakeskus toimii Konalantie 47:ssä. Palveluyksikkö tarjoaa elämä- ja työelämälähtöistä toimintaa sekä tukityötä. Tilat siirtyvät Helsingin kaupungille osana sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen (sotepe) uudistusta.

Tilat soveltuvat käyttötarkoitukseen.

Detta beslut publicerades 09.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Miro Laaksonen, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 42140

miro.laaksonen@hel.fi

Beslutsfattare

Johannes Möttönen
yksikön päällikkö

Bilagor

1. Vuokrasopimus Konalantie 47 Helsingin kaupunki

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.