Hankinta, prosenttirahahankinta, Pakilanpuiston allianssin vaihe 2 (Elontien kiinteistö), kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2023-004480
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 5

Esitys kaupunkiympäristön toimialalle taideteoksen tilaamisesta Pakilanpuiston allianssin 2. vaiheeseen Elontien kiinteistöön prosenttirahahankintana

Kulttuurijohtaja

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti esittää kaupunkiympäristön toimialalle, että se voi tilata taiteilija Inka Bellilta prosenttirahoin kustannettavan julkisen taideteoksen Pakilanpuiston allianssin 2. vaiheeseen Elontien kiinteistöön.    

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki soveltaa taiteen prosenttiperiaatetta kaupunginhallituksen päätöksen 13.12.2021 § 940 (Taiteen prosenttiperiaatteen jatkaminen ja prosenttirahahankkeita koskevat toimintatavat) mukaisesti.

Kaupunginvaltuuston 16.11.2022 päätöksellä § 278 säätiöity HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr (myöhemmin HAM) toimii taideasiantuntijana Helsingin kaupungin prosenttirahahankkeissa ja tekee kaupungille esityksiä prosenttiperiaatteen mukaisista taidehankinnoista.

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa prosenttiperiaatteen mukaiseen taidehankintaan liittyvien sopimusten ja muiden asiakirjojen valmistelusta HAMin avustuksella ja koordinoi hankintaprosessia.

HAMin taideasiantuntijat ja Pakilanpuiston allianssin 2. vaiheen uudisrakennushankkeen (Elontien kiinteistön) taidetyöryhmä ovat hyväksyneet taiteilija Inka Bellin luonnoksen, jonka kaupunkiympäristön toimiala on tilannut kulttuurijohtajan päätöksen 4.4.2023, § 19 (HEL 2023-004480) perusteella.

Kulttuurijohtajan päätös taideteoksen tilaamisen esittämisestä perustuu viranhaltijan toimivaltaan, HAMin johtajan esitykseen sekä Helsingin kaupungin taiteen prosenttiperiaatteisiin.

Hallintosäännön II osan, 4. luvun §7 mukaan vastuu Helsingin kaupungin taidekokoelmasta kuuluu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle. Toimialan 21.12.2023 hyväksytyn toimintasäännön 3.2. luvun mukaan kulttuurijohtaja vastaa Helsingin kaupungin taidekokoelmasta.

Kulttuurijohtaja päättää prosenttirahoin hankittujen taideteosten liittämisestä taidekokoelmaan teosten valmistuttua ja HAMin taideasiantuntija-arvion pohjalta.

Päätös tullut nähtäväksi 19.01.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Hanna Räisänen, suunnittelija, puhelin: 09 310 37001

hanna.raisanen@hel.fi

Päättäjä

Mari Männistö
kulttuurijohtaja