Hankinta, optiokauden käyttöönotto, suun terveydenhuollon tarveaineet ja tarvikkeet, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2023-004674
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 34

Suun terveydenhuollon tarveaineet ja tarvikkeet, optiokauden käyttöönotto

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja

Päätös

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja päätti ottaa suun terveydenhuollon tarveaineiden ja tarvikkeiden hankinnassa käyttöön kahden vuoden optiokauden siten, että sopimusta jatketaan seuraavien toimittajien kanssa ajalle 1.1.2024 - 31.12.2025.

- Berner Oy

- Dentsply IH Oy

- Fimet Oy

- Flinno Oy

- Hammasväline Oy

- Implantona Oy

- JH Hammastuote Oy

- Ortomat Herpola Oy

- Plandent Oy

- Unident Oy

Optiokauden arvioitu, sitoumukseton arvo on noin 4 miljoonaa euroa (alv 0 %). Optiokauden arvo on arvioitu koko hankinnan arvioidun sitoumuksettoman arvon perusteella.

Päätöksen perustelut

Taustaa

Suun terveydenhuollon tarveaineet on kilpailutettu vuonna 2021.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on tehnyt hankinnasta päätöksen 17.8.2021 § 144.

Hankinnan perussopimuskausi alkoi 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2023.

Optiokausi

Sopimukseen sisältyy mahdollisuus kahden (2) vuoden mittaiseen optiokauteen, joka voidaan ottaa käyttöön joko kahtena yhden vuoden mittaisena tai yhtenä kahden vuoden mittaisena optiokautena. Sopimusehtojen mukaan tilaajan tulee päättää optiokauden käyttöönotosta viimeistään kuusi kuukautta ennen optiokauden alkamista.

Optiokauden pituudesta on keskusteltu suun terveydenhuollon johtotiimissä, jossa päädyttiin kahden vuoden optiokauteen.

Optiokaudella tilaaja ei sitoudu mihinkään hankintamääriin, vaan palvelua hankitaan tilaajan tarpeen mukaan.

Optiokaudesta ei solmita erillistä sopimusta. Optiokaudella 1.1.2024 -31.12.2025 noudatetaan sopimuksen HEL 2021-000339 ehtoja, hintoja ja tuotteita sen mukaisesti, kuin ne ovat voimassa perussopimuskauden päättyessä 31.12.2023.

Hankintavaltuudet

Terveys- ja päihdepalvelujen johtajan oikeus päättää hankinnasta perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen 17.8.2021. Lautakunta on päätöksessään oikeuttanut terveys- ja päihdepalvelujen johtajan tekemään

- päättämään optiokauden käyttöönotosta

- allekirjoittamaan lautakunnan päätöksen perusteella solmittavat sopimukset

- päättämään sopimusten irtisanomisista tai purkamisista.

Päätös tullut nähtäväksi 11.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 42539

eeva.rantala@hel.fi

Päättäjä

Leena Turpeinen
terveys- ja päihdepalvelujen johtaja