Taideteoksen liittäminen, Helsingin kaupungin taidekokoelma, Dora Jungin teos

HEL 2023-005122
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 21

Taideteoksen liittäminen Helsingin kaupungin taidekokoelmaan

Kulttuurijohtaja

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti liittää Helsingin kaupungin kokoelmaan Dora Jungin kuvakudoksen Lintuja vuodelta 1976.

Teos siirtyy HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr:n hallinnoimaan Helsingin kaupungin taidekokoelmaan.

Teos on hankittu kaupungin kokoelmiin vuonna 1976 (Kaupungin hallituksen päätöksellä § 1707), jonka jälkeen se on ollut pitkäaikaistalletuksessa Tukholmassa. Talletus on tehty ennen taidemuseota, joten siitä ei ole merkintöjä kokoelmahallintajärjestelmässä.

Teos liitetään Helsingin kaupungin kokoelmiin ja taseeseen nolla-arvoisena.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vastaa hallintosäännön II osan, 4. luvun §7 mukaan Helsingin kaupungin taidekokoelmasta.

HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr (jatkossa HAM) vastaa taidekokoelman hoitamisesta, säilyttämisestä, käyttämisestä ja kartuttamisesta.

Päätös tullut nähtäväksi 26.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Elina Leskelä, kokoelmapäällikkö, puhelin:

elina.leskela@hamhelsinki.fi

Päättäjä

Mari Männistö
kulttuurijohtaja