Vuokraus, telakka-alueen ja pysäköintialueen alivuokrauksen salliminen määrä-ajaksi, Hietalahden telakka, Helsinki Shipyard Oy

HEL 2023-005389
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 85

Päätös vuokraoikeuksien siirtämisestä koskien pysäköintikäyttöön vuokrattuja alueita (Länsisatama, vuokra-alueet kiinteistöillä 91-20-9906-103 ja 91-20-9909-100 ja 91-20-181-3)

Tiimipäällikkö

Päätös

Toimitilatontit ja kiinteistökehitys -tiimin päällikkö päätti hyväksyä, että Helsingin kaupungin 20. kaupunginosasta (Länsisatama) pysäköintikäyttöön kiinteistöiltä 91-20-9906-103 ja 91-20-9909-100 vuokratun alueen (4 125 m2) vuokraoikeus ja kohdetta koskeva maanvuokrasopimus (sopimusnumero 26143) on siirtynyt 2.11.2023 lähtien Helsinki Shipyard Oy:ltä (Y-tunnus: 2999898-6) DNY Finland Oy:lle (Y-tunnus: 3357468-4).

Lisäksi toimitilatontit ja kiinteistökehitys -tiimin päällikkö päätti hyväksyä, että Helsingin kaupungin 20. kaupunginosasta (Länsisatama) pysäköintikäyttöön kiinteistöltä 91-20-181-3 vuokratun alueen (7 008 m2) vuokraoikeus ja kohdetta koskeva maanvuokrasopimus (sopimusnumero 26139) on siirtynyt 2.11.2023 lähtien Helsinki Shipyard Oy:ltä (Y-tunnus: 2999898-6) DNY Finland Oy:lle (Y-tunnus: 3357468-4).

Samalla toimitilatontit ja kiinteistökehitys -tiimin päällikkö päätti todeta, että maanvuokrasopimuksesta ilmenevä vuokraoikeus ja kohdetta koskeva maanvuokrasopimus (sopimusnumero 22500) on siirtynyt 2.11.2023 lähtien Helsinki Shipyard Oy:ltä (Y-tunnus: 2999898-6) DNY Finland Oy:lle (Y-tunnus: 3357468-4).

Lopuksi toimitilatontit ja kiinteistökehitys -tiimin päällikkö päätti todeta, että mainittuihin maanvuokrasopimuksiin liittyvien vakuuksien oikeudet, mukaan lukien oikeudet vastaanottaa tällaisten vakuuksien palautukset, ovat siirtynyt 2.11.2023 lähtien Helsinki Shipyard Oy:ltä (Y-tunnus: 2999898-6) DNY Finland Oy:lle (Y-tunnus: 3357468-4).

S0120-396, S0120-378 ja T1120-82

Päätöksen perustelut

Helsinki Shipyard Oy:lle on vuokrattu pysäköintitarkoituksiin toistaiseksi 1.1.2017 lukien alue (4 125 m2) kiinteistöiltä 91-20-9906-103 ja 91-20-9909-100 3 kuukauden irtisanomisajalla.

Helsinki Shipyard Oy:lle on vuokrattu pysäköintitarkoituksiin toistaiseksi 1.1.2021 lukien alue (7 008 m2) kiinteistöltä 91-20-181-3 3 kuukauden irtisanomisajalla.

Maanvuokrasopimuksien 26139 ja 26143 ehtojen mukaan vuokraoikeuden siirto ei ole vapaa eikä vuokralaisella ole oikeutta vuokranantajaa kuulematta siirtää vuokraoikeutta toiselle.

Vuokranantaja on antanut suostumuksensa vuokraoikeuksien siirrolle. Suostumuksen antaminen perustuu kaupunkiympäristölautakunnan 30.5.2023 (§ 311) tekemän päätöksen täytäntöönpanoon.

DNY Finland Oy on 2.11.2023 ostanut osana liiketoimintakauppaa Helsinki Shipyard Oy:lta päätöskohdassa mainitut vuokraoikeudet rakennuksineen ja teollisuusaluetta (sopimusnumero 22500), pysäköintialuetta (sopimusnumero 26139) sekä pysäköintialuetta (sopimusnumero 26143) koskevat maanvuokrasopimukset ovat siirtyneet po. yhtiölle 2.11.2023 lähtien.

Toimivalta

Kaupunkiympäristölautakunta päätti siirtää hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaista toimivaltaansa antaa vuokralle toimialan hallinnassa olevia rakentamattomia kiinteistöjä yritystarkoituksiin enintään 30 vuoden määräaikaisin maanvuokrasopimuksin, kun kiinteistön rakennusoikeus on enintään 3 000 k-m² tai toistaiseksi voimassa olevin maanvuokrasopimuksin, joissa on enintään yhden vuoden irtisanomisaika, kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden toimitilatontit ja kiinteistökehitys -tiimin päällikölle.

Päätös tullut nähtäväksi 17.11.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Elina Kuikanmäki, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 34008

elina.kuikanmaki@hel.fi

Päättäjä

Ilkka Aaltonen
tiimipäällikkö