Vahingonkorvaus, henkilövahinko, 17.3.2023, Keskuskirjasto Oodi

HEL 2023-005628
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 15

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Kirjastopalvelujen johtaja

Päätös tullut nähtäväksi 15.02.2024

Sulje