Tarkastuslautakunnalle vuonna 2023 informoitavat asiat

HEL 2023-005859
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 45 §

Työterveyshuollon järjestäminen

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi selostuksen Helsingin kaupungin työterveyshuollon järjestämisestä.

Käsittely

Kuultavana aiheesta olivat työterveysliikelaitoksen va. toimitusjohtaja Marko Karvinen ja kaupunginkanslian henkilöstöosaston Johtaminen, onnistuminen ja työhyvinvointi -yksikön päällikkö Sanna-Mari Myllynen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tarkastuslautakunnan vuoden 2023 arviointisuunnitelmaan sisältyy informoitavana asiana Työterveyshuollon järjestäminen. Kokoukseen on kutsuttu klo 16.15 alkaen kaupunginkanslian henkilöstöosaston Johtaminen, onnistuminen ja työhyvinvointi -yksikön päällikkö Sanna-Mari Myllynen kertomaan työterveyshuollon kilpailuttamisesta ja työterveysliikelaitoksen va. toimitusjohtaja Marko Karvinen kertomaan liikelaitoksen tilanteesta. Aikaa asian käsittelylle on varattu puoli tuntia keskusteluineen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.05.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili@hel.fi