Tarkastuslautakunnalle vuonna 2023 informoitavat asiat

HEL 2023-005859
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 14 §

Kaupungin tilinpäätös 2023

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi ennakkotiedot Helsingin kaupungin vuoden 2023 tilinpäätöksestä.

Käsittely

Kuultavana kaupungin tilinpäätöksestä, kaupunkistrategian taloustavoitteiden toteutumisesta ja merkittävistä muutoksista kaupungin taloudessa olivat pormestari Juhana Vartiainen ja rahoitusjohtaja Tuula Saxholm. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.10.2021 kaupunkistrategian vuosille 2021–2025. Talousarvio on strategian toteuttamisen väline. Kaupungin toiminnassa ja taloudessa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarviossa sitoviksi asetetuista tavoitteista ja määrärahoista ei voi poiketa ilman valtuuston päätöstä. Tarkastuslautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista.

Kuntalain (410/2015) mukaan kaupunginhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, jossa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. Kaupungin tilinpäätöksen 2023 laatimisaikataulun mukaan tilinpäätös on kaupunginhallituksen käsittelyssä 18.3.2024.

Tarkastuslautakunnan vuoden 2023 arviointisuunnitelmaan sisältyy informoitavana asiana kaupungin tilinpäätös 2023. Kokoukseen on kutsuttu klo 16 pormestari Juhana Vartiainen ja rahoitusjohtaja Tuula Saxholm kertomaan kaupunkistrategian taloustavoitteiden toteutumisesta ja merkittävistä muutoksista kaupungin taloudessa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 12.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Timo Cantell, arviointipäällikkö, puhelin: 09 310 73362

timo.cantell@hel.fi