Toimivallan siirtäminen kaupunkiympäristön toimialalla hankintojen toteuttamiseksi asiakkuusyksikkö 2:n yksikön päällikön vastuulla

HEL 2023-006129
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 6

Toimivallan siirtäminen kaupunkiympäristön toimialalla hankintojen toteuttamiseksi asiakkuusyksikkö 2:n yksikön päällikön vastuulla

Yksikön päällikkö

Päätös

Tilat-palvelun asiakkuusyksikkö 2:n yksikön päällikkö päätti, että jäljempänä mainituilla työsuhteessa olevilla henkilöillä on oikeus yksikön päällikön vastuulla toteuttaa hankintoja, edellyttäen että

- toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta
tarpeellinen
- jos kyseessä on kunnossapitokorjaus, tulee hankinnan sisältyä kunnossapitobudjettiin
- hankinnan toteutuksessa noudatetaan toimialan omia ohjeita hankinnoista, hankintalainsäädäntöä, hallintosääntöä, talousarvion noudattamisohjeita ja harmaan talouden torjuntaohjetta
- toteutettavan hankinnan arvo ei ylitä jäljempänä henkilön
kohdalla mainittua euromäärää (arvonlisäveroton arvo)
- hankinta ei edellytä päätöstä tarjouskilpailun ratkaisemisesta

**********

Hankinnat on dokumentoitava tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tämä työnjohdollinen määräys on voimassa 15.5.2023 alkaen 31.12.2023 saakka.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 20 luvun 8 §:n 3 momentin mukaan viranhaltija voi oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla, mikäli se on toimialan toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta tarpeen. Yllä mainitut oikeudet ovat tarpeen toimialan toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta.

Päätös tullut nähtäväksi 11.05.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Johannes Möttönen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 25558

johannes.mottonen@hel.fi

Päättäjä

Johannes Möttönen
yksikön päällikkö