Erikoissairaanhoitona toteutettava hammashoito, suun terveydenhuolto

HEL 2023-006644
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 18

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Johtava ylihammaslääkäri

Päätös tullut nähtäväksi 15.02.2024

Sulje