Hankinta, optio, kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon tutkintokoulutus ja näytöt, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2023-007500
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 9

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon tutkintokoulutuksen ja näyttöjen hankinnan (§256/17.8.2021) optiokauden käyttöönotto

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 1-2

Päätös

Stadin ammatti- ja aikuisopiston koulutuspäällikkö päätti, että kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon oppisopimuskoulutuksen hankintaan liittyvä yhden (1) vuoden optiokausi (kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös §256/17.8.2021) otetaan käyttöön ajalle 15.10.2023-14.10.2024 voimassa olevan hankintasopimuksen mukaisin ehdoin.

Optiokauden hankinnan arvo on 788 143,00 euroa, joka sisältyy kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu Stadin ammatti- ja aikuisopiston oppisopimuspalveluiden tekemään tarjouspyyntöön HEL 2021-005613, kasvatus- ja ohjausalan oppisopimuskoulutuksen hankinta.

Hankintaan sisältyy kaksi yhden (1) vuoden optiokautta.

Stadin ammatti- ja aikuisopisto (tilaaja), Kirkkopalvelut ry ja Suomen Diakoniaopisto Oy ovat käyneet neuvottelun option käyttöönotosta alkuperäistä toimitusta vastaavilla ehdoilla.

Hankinnan arvo optiokaudelle 15.10.2023-14.10.2024 on 788 143,00 euroa.

Päätös tullut nähtäväksi 20.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Aleksandra Michta-Juntunen, koulutustarkastaja, puhelin: 09 310 86692

aleksandra.michta-juntunen@hel.fi

Päättäjä

Kaija Lahti
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 1-2