Luottokortin hankinta, yhteiskäyttökortti, S- Business, kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala, Oodin nuorisotila

HEL 2023-008553
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 12

S-Business yhteiskäyttökortin hankkiminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan Oodin nuorisotilalle

Nuorisotyön aluepäällikkö

Päätös

Läntisen nuorisotyön aluepäällikkö päätti hankkia seuraaville Eteläisen nuorisityöyksikön toimipisteelle Oodin nuorisotila S-Business-kortin luottorajana 1000€

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan luottokortin hankintaohjeen mukaan lähin viranhaltija päättää erityisluottokortin hankinnasta.
Oodin nuorisotilassa korttia tarvitaan pienhankintoihin S-ryhmän ostoissa.

S-ryhmä on siirtynyt käyttämään S-Business-korttia kaikissa toimipisteissä. S-ryhmän kaupat eivät enää ota vastaan Bosteja, vaan tilalle tarjotaan S-Business-korttimahdollisuutta.

Hallintosäännön 20 luvun 11 § mukaisesti rahoitusjohtaja antaa ohjeita kaupungin taloudenhoidosta. Rahoitusjohtaja on päätöksellään 5.1.2018, 3 § antanut ohjeen maksu- ja asiakaskorttien hankkimisesta ja käytöstä.

Maksu- ja asiakaskorttien myöntämisen periaatteet ja prosessi Kuvassa, Kuvan toimintaohje 21.11.2022.

Päätös tullut nähtäväksi 21.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Riitta Jarva, toimistosihteeri, puhelin: 09 310 71253

riitta.jarva@hel.fi

Päättäjä

Tiina Hörkkö
nuorisotyön aluepäällikkö