Sijaisen määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla keskitettyjen perheiden erityispalvelujen päällikölle

HEL 2023-008658
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 8

Sijaisten määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla perheiden erityispalvelujen keskitettyjen palvelujen päällikölle 26.6.2023 alkaen

Perhepalvelujen johtaja

Päätös

Perhepalvelujen johtaja päätti, että perheiden erityispalvelujen keskitettyjen palvelujen päällikön (vakanssi 032581) sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä

johtava psykoterapeutti, vakanssi 035389

johtava puheterapeutti, vakanssi 022118

johtava psykoterapeutti, vakanssi 037561

johtava psykologi, vakanssi 45375 

johtava psykologi, vakanssi 022276

Samalla perhepalvelujen johtaja totesi, että edellä mainittujen ollessa estyneinä keskitettyjen palvelujen päällikön sijaisena toimii perhepalvelujen johtajan määräämä henkilö.

Tämä päätös on voimassa 26.6.2023 alkaen toistaiseksi ja korvaa perhepalvelujen johtajan 16.12.2021 tekemän päätöksen § 28.

Päätöksen perustelut

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimintasäännön 2.7 luvun mukaan yksikön päällikön tai alayksikön esihenkilön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa palvelun päällikön määräämä viranhaltija tai toimenhaltija.

Päätös tullut nähtäväksi 26.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Terhi Tuominiemi-Lilja, perheiden erityispalvelujen päällikkö, puhelin: 09 310 55634

terhi.tuominiemi-lilja@hel.fi

Päättäjä

Tuula Salmivaara-Pesonen
vs. perhepalvelujen johtaja