Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla hankinta-asioissa, läntinen nuorisotyöalue

HEL 2023-010681
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 15

Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla läntisen alueen Länsiluotsin nuorisotyöyksikön työntekijälle

Nuorisotyön aluepäällikkö

Päätös

Läntisen nuorisotyön aluepäällikkö päätti myöntää hankintaoikeuden Länsiluotsin nuorisotyöyksikön nuorisotyöntekijälle edellyttäen että,

toimialan talousarviossa (tai projektilla) on asianomaista hankintaa varten käytettävissä määrärahaa,
- toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen,
- hankinnan arvonlisäveroton arvo ei ylitä mainittua euromäärää,
- hankinnan toteutuksessa noudatetaan lainsäädäntöä ja muuta annettua ohjeistusta.

Työntekijä: Anna-Maija Kinanen nuoriso-ohjaaja vakanssinumero: 465058
Hankintaraja 1000 euroa

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön (§22.9.2021 § 275): n mukaan hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle. Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla.

Päätös tullut nähtäväksi 23.08.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Riitta Jarva, toimistosihteeri, puhelin: 09 310 71253

riitta.jarva@hel.fi

Päättäjä

Tiina Hörkkö
nuorisotyön aluepäällikkö