Pysyväisohje PYSY135, Kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden tukihenkilötoiminta

HEL 2023-011398
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 192

Kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden tukihenkilötoiminta (pysyväisohje PYSY135)

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja

Päätös

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja antoi liitteen 1 mukaisen pysyväisohjeen Kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden tukihenkilötoiminta PYSY135, 13.9.2023. Ohje on voimassa 4.10.2023 alkaen.

Samalla toimialajohtaja kumosi pysyväisohjeen Kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden tukihenkilötoiminta PYSY135, 15.9.2021 samasta ajankohdasta lukien.

Päätöksen perustelut

Pysyväisohje PYSY135 koskee tukihenkilötoiminnan toteuttamista vammaisten sosiaalityön järjestämänä. Tukihenkilötoiminnan tarkoituksena on lisätä vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua muun muassa harrastustoimintaan ja vapaa-ajan viettoon. Tukihenkilö voi käydä tuettavan kanssa esimerkiksi asioimassa, harrastuksissa tai olla keskustelu- ja ulkoiluseurana.

Päivitettyyn pysyväisohjeeseen on lisätty tieto, että vammaisten henkilöiden tukihenkilötoiminta on maksutonta ja sitä voidaan järjestää myös sosiaalihuoltolain 1301/2014 11 § perusteella. Pysyväisohjeeseen on lisätty myös tarkennuksia siitä, kuka voi toimia tukihenkilönä ja miten tukihenkilötoimintaa kohdennetaan. Sosiaalityöntekijä-nimike on korvattu pysyväisohjeessa omatyöntekijä-nimikkeellä.

Hallintosäännön 5 luvun 9 §:n 1 momentin mukaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja johtaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimintaa ja hallintoa.

Päätös tullut nähtäväksi 18.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Viivi Väänänen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 09 310 42303

viivi.vaananen@hel.fi

Katja Kuunsalo, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 43695

katja.kuunsalo@hel.fi

Jonna Weckström, vammaisten sosiaalityön päällikkö, puhelin: 09 310 89545

jonna.weckstrom@hel.fi

Päättäjä

Juha Jolkkonen
sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja