Palkasta päättäminen, vuosiloman siirtymisestä maksettava kertakorvaus, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala ja Palvelukeskus Helsinki

HEL 2023-011982
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 45

Vuosiloman siirtymisestä maksettava kertakorvaus ajanjaksolla 1.10.2023–31.1.2024 sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla sekä Palvelukeskus Helsingissä

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti jo vahvistetun vuosiloman siirrosta maksettavasta 450 euron kertakorvauksesta, kun työntekijä suostuu siirtämään tai keskeyttämään jo vahvistetun vuosilomansa.

Vuosiloman siirtymisestä maksettavaa kertakorvausta koskeva päätös vastaa sisällöllisesti ajanjaksolla aiemmin käytössä ollutta menettelyä. Aloite vuosiloman siirtoon on täytynyt tulla työnantajalta aikaisintaan 1.10.2023 ja viimeistään 31.1.2024.

Päätöksen perustelut

Koronapalautumiseen liittyvän hoito- ja palveluvelan turvaamiseksi
on perusteltua jatkaa kertakorvausta vuosilomien siirtämisestä
sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla sekä Palvelukeskus Helsingin puhelin- ja hyvinvointipalvelujen hoivapalveluissa talvilomakaudella 2023. Mikäli em. ajanjaksolla ilmenee sellaista lisätyövoiman tarvetta, jota ei muilla keinoilla pystytä järjestämään, voidaan työsopimussuhteisen henkilöstön kanssa neuvotella vapaaehtoisesta vuosiloman keskeyttämisestä, peruuttamisesta ja siirtämisestä potilasturvallisuuteen perustuen.

Päätös tullut nähtäväksi 25.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Matti Heiskanen, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 27923

matti.heiskanen@hel.fi

Päättäjä

Petri Lumijärvi
va. henkilöstöjohtaja