Maksuhyvitys, omaishoidon tuen palkka, palautuspyyntö

HEL 2023-013166
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 84

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

Päätös tullut nähtäväksi 15.02.2024

Sulje