Oikaisuvaatimus, terveydenhuollon asiakasmaksu, poliklinikkamaksu

HEL 2023-013652
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 14

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja

Päätös tullut nähtäväksi 15.02.2024

Sulje