Hankinta, prosenttirahahankinta, päiväkoti Jäkälä, Tapaninkylä, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2023-014888
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 67

Esitys kaupunkiympäristön toimialalle taideteoksen tilaamisesta päiväkoti Jäkälään Tapaninkylään prosenttirahahankintana

Kulttuurijohtaja

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti esittää kaupunkiympäristön toimialalle, että se voi tilata taiteilija Erno Enkenbergiltä prosenttirahoin kustannettavan julkisen taideteoksen Päiväkoti Jäkälään, Tapaninkylään.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki soveltaa taiteen prosenttiperiaatetta kaupunginhallituksen päätöksen 13.12.2021 § 940 (Taiteen prosenttiperiaatteen jatkaminen ja prosenttirahahankkeita koskevat toimintatavat) mukaisesti.

Kaupunginvaltuuston 16.11.2022 päätöksellä § 278 säätiöity HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr (myöhemmin HAM) toimii taideasiantuntijana Helsingin kaupungin prosenttirahahankkeissa ja tekee kaupungille esityksiä prosenttiperiaatteen mukaisista taidehankinnoista.

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa prosenttiperiaatteen mukaiseen taidehankintaan liittyvien sopimusten ja muiden asiakirjojen valmistelusta HAMin avustuksella ja koordinoi hankintaprosessia.

HAMin taideasiantuntijat ja päiväkoti Jäkälän rakennushankkeen taidetyöryhmä ovat hyväksyneet taiteilija Erno Enkenbergin luonnoksen, jonka kaupunkiympäristön toimiala on tilannut taidemuseon johtajan päätöksen 31.3.2021 9 § (HEL 2021-00391) perusteella.

Kulttuurijohtajan päätös taideteoksen tilaamisen esittämisestä perustuu viranhaltijan toimivaltaan, HAMin johtajan esitykseen sekä Helsingin kaupungin taiteen prosenttiperiaatteisiin.

Hallintosäännön II osan, 4. luvun §7 mukaan vastuu Helsingin kaupungin taidekokoelmasta kuuluu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle. Toimialan 1.9.2023 hyväksytyn toimintasäännön 3.2. luvun mukaan kulttuurijohtaja vastaa Helsingin kaupungin taidekokoelmasta.

Kulttuurijohtaja päättää prosenttirahoin hankittujen taideteosten liittämisestä taidekokoelmaan teosten valmistuttua ja HAMin taideasiantuntija-arvion pohjalta.

Päätös tullut nähtäväksi 11.12.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Hanna Räisänen, suunnittelija, puhelin: 09 310 37001

hanna.raisanen@hel.fi

Päättäjä

Mari Männistö
kulttuurijohtaja