Ateriakorvaus, kunnallisen varhaiskasvatuksen oppilas, päiväkoti Tammi

HEL 2024-000242
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 4

Päätös tullut nähtäväksi 15.02.2024

Sulje