Lahjoitus, Helsingin kaupungin taidekokoelma, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2024-000281
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 4

Taideteoslahjoituksen vastaanottaminen Helsingin kaupungin taidekokoelmaan

Kulttuurijohtaja

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti ottaa vastaan liitteestä 1 ilmenevän lahjakirjan mukaisen kahden yksityishenkilön taideteoslahjoituksen lahjakirjassa mainituin ehdoin.

Samalla kulttuurijohtaja päätti liittää teokset Helsingin kaupungin taidekokoelmaan teoslistassa (liite 2) mainituilla teoskohtaisilla arvoilla.

Päätöksen perustelut

Kahden yksityishenkilön kaupungille tekemä lahjoitus käsittää yhden teoksen taiteilija Kirsti Tuokolta.

Lahjoituksen vastaanottaminen ja taideteoksen liittäminen kaupungin taidekokoelmaan on kaupungin kannalta tarkoituksenmukaista. Lahjoitus täydentää olemassa olevaa kokoelmaa.

Lahjoituksen määrärahavaikutukset kuluvan ja tulevan vuoden talousarvioon on arvioitu ja huomioitu.

Lahjoituksen arvo on 3500 euroa ja se perustuu lahjoittajien ilmoittamaan hankintahintaan.

Hallintosäännön 4 luvun 7 §:n mukaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vastaa Helsingin kaupungin taidekokoelmasta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 21.12.2023 toimintasäännön kohdan 3.2. mukaan vastuu kaupungin taidekokoelmasta kuuluu kulttuuripalvelukokonaisuudelle, jota johtaa kulttuurijohtaja.

HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr vastaa taidekokoelman hoitamisesta, säilyttämisestä, käyttämisestä ja kartuttamisesta Helsingin kaupungin ja HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr:n välisen sopimuksen mukaan.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 21.12.2023 toimintasäännön kohdan 7.1. mukaan kulttuurijohtaja ottaa vastaan kaupungille lahjoitetun ja toimialalle osoitetun omaisuuden 20 000 euroon saakka palvelukokonaisuutensa osalta.

Perintö- ja lahjaverolain (378/1940) 2 §:n mukaan lahjaveroa ei suoriteta omaisuudesta, joka lahjana on annettu kunnalle.

Päätös tullut nähtäväksi 18.01.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Hanna Räisänen, suunnittelija, puhelin: 09 310 37001

hanna.raisanen@hel.fi

Päättäjä

Mari Männistö
kulttuurijohtaja