Hankinta, prosenttirahahankinta, luonnos, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2024-001508
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 46

Esitys kaupunkiympäristön toimialalle taideteoksen tilaamisesta Malmin lastenkodin uudisrakennushankkeeseen prosenttirahahankintana

Kulttuurijohtaja

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti esittää kaupunkiympäristön toimialalle julkisen taideteoksen tilaamista taiteilija Minna Kangasmaalta Malmin lastenkodin, perhekuntoutuksen ja vastaanottoperhetoiminnan uudisrakennushankkeeseen prosenttirahoin toteutettavaa julkista taideteosta varten.

Samalla kulttuurijohtaja päätti, että valmistuttuaan teos liitetään Helsingin kaupungin taidekokoelmaan.

Päätöksen perustelut

Päätös perustuu HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr:n esitykseen taideteoksen tilaamisesta ja liittämisestä Helsingin kaupungin taidekokoelmaan julkisena taideteoksena.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vastaa hallintosäännön II osan, 4. luvun §7 mukaan Helsingin kaupungin taidekokoelmasta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasäännön kohdan 3.2 mukaan vastuu kaupungin taidekokoelmasta kuuluu kulttuuripalvelukokonaisuudelle, jota johtaa kulttuurijohtaja.

Helsingin kaupungin taidemuseo HAM säätiöitiin kaupunginvaltuuston päätöksellä 278, 16.11.2022. Taidemuseon toimintaa jatkaa HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr (jatkossa HAM).

Kaupunginhallituksen päätöksen 13.12.2021, § 940 (Taiteen prosenttiperiaatteen jatkaminen ja prosenttirahahankkeita koskevat toimintatavat) mukaisesti HAM toimii taideasiantuntijana Helsingin kaupungin prosenttirahahankkeissa, tekee kaupungille esityksiä prosenttiperiaatteen mukaisista taidehankinnoista ja Helsingin kaupungin taidekokoelman täydentämisestä.

HAMin taideasiantuntijat ja rakennushankkeen taidetyöryhmä ovat hyväksyneet taiteilija Minna Kangasmaan luonnoksen, jonka kaupunkiympäristön toimiala on tilannut kulttuurijohtajan 30.1.2024, 9 § (HEL 2024-001508) perusteella.

Kaupunkiympäristön toimiala toimii perusparannus- ja laajennushankkeen prosenttirahalla hankittavien taideteosluonnosten ja taideteosten tilaajana sekä vastaa hankintaan liittyvästä sopimus- ja asiakirjavalmistelusta ja koordinoinnista yhteistyössä HAMin kanssa.

Kulttuurijohtajan esitys perustuu edellä mainittuun toimivaltaan sekä edellä mainittuun HAMin esitykseen.

Päätös tullut nähtäväksi 24.05.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Hanna Räisänen, suunnittelija, puhelin: 09 310 37001

hanna.raisanen@hel.fi

Päättäjä

Mari Männistö
kulttuurijohtaja