Hankinta, prosenttirahahankinta, luonnos, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2024-002191
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 15

Esitys kaupunkiympäristön toimialalle luonnoksen tilaamisesta Gymnasiet Lärkan / Hoplaxskolanin perusparannus- ja laajennushankkeeseen prosenttirahahankintana

Kulttuurijohtaja

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti esittää kaupunkiympäristön toimialalle luonnoksen tilaamista taiteilija Silja Rantaselta Gymnasiet Lärkan / Hoplaxskolanin perusparannus- ja laajennushankkeeseen prosenttirahoin toteutettavaa julkista taideteosta varten.

Päätöksen perustelut

Päätös perustuu HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr:n esitykseen luonnoksen tilaamisesta julkista taideteosta varten. Julkiset taideteokset voidaan liittää Helsingin kaupungin taidekokoelmaan erillispäätöksellä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vastaa hallintosäännön II osan, 4. luvun §7 mukaan Helsingin kaupungin taidekokoelmasta. Toimialan 22.12.2023 hyväksytyn toimintasäännön 3.2. luvun mukaan kulttuurijohtaja vastaa Helsingin kaupungin taidekokoelmasta.

Helsingin kaupungin taidemuseo HAM säätiöitiin kaupunginvaltuuston 16.11.2022 päätöksellä. Taidemuseon toimintaa jatkaa HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr (jatkossa HAM).

Kaupunginhallituksen päätöksen 13.12.2021 § 940 (Taiteen prosenttiperiaatteen jatkaminen ja prosenttirahahankkeita koskevat toimintatavat) mukaisesti HAM toimii taideasiantuntijana Helsingin kaupungin prosenttirahahankkeissa, tekee kaupungille esityksiä prosenttiperiaatteen mukaisista taidehankinnoista ja Helsingin kaupungin taidekokoelman täydentämisestä.

Kaupunkiympäristön toimiala toimii Gymnasiet Lärkan ja Hoplaxskolanin perusparannus- ja laajennushankkeen prosenttirahalla hankittavien taideteosluonnosten ja taideteosten tilaajana sekä vastaa hankintaan liittyvästä sopimus- ja asiakirjavalmistelusta ja koordinoinnista yhteistyössä HAMin kanssa. Hankerahoitus kaupunkiympäristön toimialalla perustuu teknisen johtajan § 43:een, 24.2.2023 diaarilla HEL 2022-012983.

Kulttuurijohtajan esitys perustuu edellä mainittuun toimivaltaan sekä mainittuun HAMin esitykseen luonnoksen tilaamisesta.

Päätös tullut nähtäväksi 15.02.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Hanna Räisänen, suunnittelija, puhelin: 09 310 37001

hanna.raisanen@hel.fi

Päättäjä

Mari Männistö
kulttuurijohtaja