Sijaisen määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla henkilöstö- ja kehittämispalvelujen strategisen kehittämisen tuki -yksikön päällikölle

HEL 2024-002293
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 5

Sijaisen määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla henkilöstö- ja kehittämispalvelujen strategisen kehittämisen tuki -yksikön päällikölle

Henkilöstö- ja kehittämisjohtaja

Päätös

Henkilöstö- ja kehittämisjohtaja päätti, että strategisen kehittämisen tuki -yksikön, yksikön päällikön (työsuhteinen) sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä

‒ johtava hoitotyön asiantuntija (019007)
‒ seniorikonsultti (036709)

Samalla henkilöstö- ja kehittämisjohtaja totesi, että edellä mainittujen henkilöiden ollessa estyneinä, yksikön päällikön sijaisena toimii henkilöstö- ja kehittämisjohtajan määräämä henkilö.

Tämä päätös on voimassa 19.2.2024 alkaen toistaiseksi ja korvaa henkilöstö- ja kehittämisjohtajan 25.4.2023 tekemän päätöksen § 3.

Päätöksen perustelut

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimintasäännön 2.7 luvun mukaan yksikön päällikön tai alayksikön esihenkilön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa palvelun päällikön määräämä viranhaltija tai toimenhaltija.

Päätös tullut nähtäväksi 16.02.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Heidi Kara, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 37656

heidi.kara@hel.fi

Päättäjä

Sara Rautiainen
henkilöstö- ja kehittämisjohtaja