Toimivallan siirtäminen, kaupunginkanslian viestintäosaston hankintaoikeuksien vahvistaminen

HEL 2024-002698
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 10

Kaupunginkanslian viestintäosaston hankintaoikeuksien vahvistaminen

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja päätti oikeuttaa mainitut viestintäosaston työsuhteiset työntekijät tai heidän sijaisensa toteuttamaan viestintäosaston yksiköiden ja tiimien hankintoja edellyttäen, että

- toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen

- yksikön talousarviossa on asianomaista tarkoitusta varten käytettävissä määrärahaan.

Hankintarajat ovat ilman arvonlisäveroa (alv 0 %).

Tämä päätös korvaa viestintäjohtajan päätöksen 3.2.2021, 4 §.

 
 
Yksikkö / nimike / tiimi
Hankintaraja, euroa
 
 
Viestintäjohtajan alainen toiminta
 
 
 
Protokolla ja vieraanvaraisuus
 
Protokollapäällikkö
30 000
 
 
Osallisuusyksikkö
 
 
 
Osallisuusjohtaja
60 000
 
 
Osallisuuspäällikkö
30 000
Osallisuustiimi
 
 
 
Yhteisötalotoiminnan päällikkö
30 000
Yhteistalotoimintatiimi
 
 
 
Ruoka-aputoiminnan päällikkö
30 000
Ruoka-aputoimintatiimi
 
 
 
Sovittelutoiminnan päällikkö
30 000
Sovittelutoimintatiimi
 
 
 
Kumppanuuspäällikkö
30 000
Kumppanuustiimi
 
 
 
Digiosallisuuden päällikkö
30 000
Digiosallisuustiimi
 
 
 
Neuvontapäällikkö
30 000
Neuvontatiimi
 
 
 
Brändi ja tapahtumat -yksikkö
 
 
 
Brändi ja tapahtumat -yksikön päällikkö
60 000
 
 
Sisäisen viestinnän yksikkö
 
 
 
Viestintäpäällikkö
60 000
 
 
Sisällöntuotannon yksikkö
 
 
 
Viestintäpäällikkö
60 000
 
 
Päätoimittaja
30 000
InfoFinland -tiimi
 

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön (17.1.2024, § 7; 12 luku, 1 §, 2 momentti, 2 kohta) ja kaupunginkanslian toimintasäännön (KP 18.12.2020, § 298) mukaan kansliapäällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita.

Hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle. Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla (hallintosäännön 20 luku, 8 §, 3 kohta).

Päätös tullut nähtäväksi 21.02.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Helena Tunttunen, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 33115

helena.tunttunen@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja