Erikoissairaanhoitona toteutettava hammashoito, suun terveydenhuolto

HEL 2024-002933
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 7

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Johtava ylihammaslääkäri