Hankinta, prosenttirahahankinta, julkinen taideteos, päiväkoti Ensi Linja 1, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2024-003539
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 52

Esitys kaupunkiympäristön toimialalle taideteoksen tilaamisesta Päiväkoti Ensi Linja 1:n perusparannushankkeeseen prosenttirahahankintana

Kulttuurijohtaja

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti esittää kaupunkiympäristön toimialalle taideteoksen tilaamista prosenttirahoilla taiteilija Emmi Jormalaiselta päiväkoti Ensi Linja 1:n perusparannushankkeeseen.

Samalla kulttuurijohtaja päätti, että valmistuttuaan teos liitetään Helsingin kaupungin taidekokoelmaan.

Päätöksen perustelut

Päätös perustuu HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr:n esitykseen taideteoksen tilaamisesta ja liittämisestä Helsingin kaupungin taidekokoelmaan julkisena taideteoksena.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vastaa hallintosäännön II osan, 4. luvun §7 mukaan Helsingin kaupungin taidekokoelmasta. Toimialan toimintasäännön luvun 3.2 mukaan kulttuurijohtaja vastaa Helsingin kaupungin taidekokoelmasta.

Helsingin kaupungin taidemuseo HAM säätiöitiin kaupunginvaltuuston 16.11.2022 päätöksellä. Taidemuseon toimintaa jatkaa HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr (jatkossa HAM).

Kaupunginhallituksen päätöksen 13.12.2021 § 940 (Taiteen prosenttiperiaatteen jatkaminen ja prosenttirahahankkeita koskevat toimintatavat) mukaisesti HAM toimii taideasiantuntijana Helsingin kaupungin prosenttirahahankkeissa, tekee kaupungille esityksiä prosenttiperiaatteen mukaisista taidehankinnoista ja Helsingin kaupungin taidekokoelman täydentämisestä.

HAMin taideasiantuntijat ja kohteen rakennushankkeen taidetyöryhmä tms. ovat hyväksyneet taiteilija Emmi Jormalaisen luonnoksen, jonka kaupunkiympäristön toimiala on tilannut kulttuurijohtajan 12.3.2024, 27 § (HEL 2024-003539) perusteella.

Kaupunkiympäristön toimiala toimii perusparannus- ja laajennushankkeen prosenttirahalla hankittavien taideteosluonnosten ja taideteosten tilaajana sekä vastaa hankintaan liittyvästä sopimus- ja asiakirjavalmistelusta ja koordinoinnista yhteistyössä HAMin kanssa.

Kulttuurijohtajan esitys perustuu edellä mainittuun toimivaltaan sekä edellä mainittuun HAMin esitykseen.

Päätös tullut nähtäväksi 14.06.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Hanna Räisänen, suunnittelija, puhelin: 09 310 37001

hanna.raisanen@hel.fi

Päättäjä

Mari Männistö
kulttuurijohtaja