Sopimuksen irtisanomisajan jatkaminen, Helsinki EU Office, Uudenmaan liitto

HEL 2024-004357
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 32

Helsinki EU Office sopimuksen irtisanominen

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päättää irtisanoa Helsingin kaupungin ja Uudenmaanliiton välisen Helsinki EU Office sopimuksen päättymään 31.12.2024. Sopimus on irtisanottavissa Uudenmaan liiton ilmoituksen perusteella 30.4.2024 mennessä.

Päätöksen perustelut

Uudenmaan liitolla ja Helsingin kaupungilla on vuonna 2015 solmittu kahdenvälinen sopimus Helsinki EU Officesta (Dnro 16/2025, sop.nro 96/2015), jossa määritellään Brysselissä sijaitsevan Helsinki EU Officen ylläpidon toteutus. Uudenmaan liitto on toiminut toimiston ylläpitäjänä 1.1.2015 lukien.

Helsinki EU Officen päätehtävä on sopimuskumppaniensa EU-edunvalvonta. Helsinki EU Office on kolmen suomalaisen maakunnan, neljän yliopiston, neljän ammattikorkeakoulun, kolmen kaupungin (Helsinki, Espoo, Vantaa) sekä kahden valtakunnallisen tutkimuslaitoksen yhteinen EU-toimisto. Helsinki EU Officella on yhteensä 16 sopimuskumppania.

Helsinki EU Office tukee suomalaisten sopimuskumppaniensa toimintaa muun muassa luomalla näkyvyyttä eurooppalaisissa verkostoissa, rakentamalla kumppanuuksia, tiedottamalla ja vaikuttamalla EU:n päätöksentekoon.

Uudenmaan liitto on päättänyt päivittää sopimuskumppaneiden sopimuksia ja samalla tarkistanut kustannusrakennetta. Uusissa sopimuksissa sekä palvelukokonaisuudet että ylläpitäjämaksut tulevat uudistumaan.

Helsingin kaupunki on päättänyt irtisanoa nykyisen sopimuksen. Helsinki EU Officen uudistettu sopimusmalli ei riittävästi vastaa Helsingin EU-edunvalvontaan liittyviin tarpeisiin.

Helsingin kaupunki on käynyt uuteen sopimukseen liittyvät keskustelut Uudenmaan liiton kanssa yhteistyössä Espoon ja Vantaan kaupunkien kanssa. Asiasta on keskusteltu myös pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien kesken.

Kaupungit jatkavat keskustelua Uudenmaan liiton kanssa mahdollisesta uudesta sopimuksesta vuodelle 2025. Kaupunkien tavoitteena on vahvistaa kaupunkipolitiikan painopistettä Helsinki EU Officen toiminnassa.

Päätös tullut nähtäväksi 30.04.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Anu Riila, Erityisasiantuntija, puhelin: 09-310 64495

anu.riila@hel.fi

Päättäjä

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö