Avustuksen hakeminen, valtionavustus, kaksikielisen opetuksen järjestäminen sekä kielikylpytoiminta 2024, Opetushallitus

HEL 2024-004766
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 61

Valtionavustuksen hakeminen kaksikielisen opetuksen järjestämiseen sekä kielikylpytoimintaan 2024

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hakea valtionavustusta suomenkielisen esi- ja perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen hankkeelle ”Helsinki oppii kielillä 7”.

Opetushallitukselta haetaan valtionavustusta kaksikielisen opetuksen kehittämiseen yhteensä 264 150 euroa (asianumero 14/1195/2024). Hankkeen omarahoitusosuus 29 350 euroa (10 %) katetaan kehittämispalveluiden budjetista. Mikäli Opetushallitus myöntää avustusta, toteutetaan hanke ajalla 1.8.2024–31.12.2025. Hankkeenkokonaiskustannukset ovat 293 500 euroa.

Perusopetusjohtaja päätti myös valtuuttaa pedagogisen asiantuntijan Satu Koistisen toimialan kehittämisen tuesta toimimaan Opetushallituksen sähköisessä hakujärjestelmässä asiointiroolissa hankehakemusten osalta.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on julistanut haettavaksi valtionavustusta kaksikielisen opetuksen järjestämiseen sekä kielikylpytoimintaan yhteensä enintään 1 312 000 euroa maaliskuussa 2024. Hakukelpoisia ovat kunnat, kuntayhtymät tai yksityiset koulutuksenjärjestäjät, joilla on joko velvollisuus tai lupa lukiokoulutuksen järjestämiseen tai oppilaitoksen ylläpitämiseen. Valtionavustusta myönnetään enintään 90 % hankkeen kokonaismenoista. Valtionavustuksella tuettavan hanketoiminnan keskeiset tavoitteet löytyvät tämän päätöksen liitteenä olevasta Opetushallituksen hakuilmoituksessa (Liite 1).

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala hakee avustusta hankkeelle, jonka tavoitteena on Helsingin kaksikielisen opetuksen ja kasvatuksen pedagoginen kehittäminen sekä henkilöstön osaamisen kasvattaminen.

Hankkeen tavoitteet, toiminta sekä talousarvio on kuvattu tarkemmin oheisessa valtionavustushakemuksessa (Liite 2). Rahoitusjohtajan päätöksen 103 §, 10.12.2018 mukaan valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisentoimivalta on siirretty perusopetusjohtajalle kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisessa.

Päätös tullut nähtäväksi 18.04.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 23444

satu.koistinen@hel.fi

Päättäjä

Outi Salo
perusopetusjohtaja