Valtuutus sähköisestä allekirjoitusroolista valtionavustusten ja niihin verrattavien avustusten hakemisessa, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2024-004794
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 10
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Valtuutus sähköisestä allekirjoitusroolista valtionavustusten ja niihin verrattavien avustusten hakemisessa

Hallintojohtaja

Päätös

Hallintojohtaja päätti valtuuttaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan yhteyspäällikkö ********** toimimaan erityisvavustuksen hakijana valtion haeavustuksia. fi -palvelussa. Lisäksi hallintojohtaja päätti todeta, että valtionosuuksien ja niihin verrattavien avustusten hakemisen osalta toimivaltaa ei siirretä tällä päätöksellä.

Päätöksen perustelut

Oikeusministeriön valtionavustusta vakavasti ja toistuvasti rikoksia tekeville nuorille suunnatun toimintamallin käynnistämiseen haetaan valtion haeavustuksia.fi -palvelussa. Jotta voi toimia organisaation edustajana palvelussa, hakijalla täytyy olla organisaation valtuudet asetettuna suomi.fissä.

Rahoitusjohtaja päätti 13.9.2017 (§ 64) siirtää hallintosäännön 12 luvun 5 §:n 7 kohdan perusteella toimivaltaa hakea kaupungin puolesta valtionosuudet ja -avustukset sekä niihin verrattavat etuudet sosiaali- ja terveystoimialan hallintojohtajalle. Hakemusten ja muiden asiakirjojen jättäminen sähköisellä allekirjoitusroolilla erilaisiin järjestelmiin tapahtuu valmistelijan toimesta, mutta varsinainen kaupungin päätöksenteko säilyy edelleen rahoitusjohtajan delegointipäätöksen mukaisena.

Helsingin kaupungin pääkäyttäjänä Suomi.fi tunnistautumisjärjestelmässä toimii taloushallintopalvelut, joka hakemuksesta voi myöntää tarvittavan roolin.

Päätös tullut nähtäväksi 08.04.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Sinikka Olmiala, yhteyspäällikkö, puhelin: 09 310 30010

sinikka.olmiala@hel.fi

Päättäjä

Tiina Mäki
hallintojohtaja