Hankinta, prosenttirahahankinta, julkinen taideteos, Kalasatama, kaupunginkanslia

HEL 2024-005887
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 43

Esitys kaupunginkanslialle taideteoksen tilaamisesta Kalasatamaan prosenttirahahankintana

Kulttuurijohtaja

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti esittää kaupunginkanslialle taideteoksen tilaamista taiteilija Flis Hollandilta Kalasatamaan osana A Stream among Streams -kokonaisuutta prosenttirahoin toteutettavaa julkista taideteosta varten.

Päätöksen perustelut

Päätös perustuu HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr:n esitykseen taideteoksen tilaamisesta julkista taideteosta varten. Julkiset taideteokset voidaan liittää Helsingin kaupungin taidekokoelmaan erillispäätöksellä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vastaa hallintosäännön II osan, 4. luvun §7 mukaan Helsingin kaupungin taidekokoelmasta. Toimialan 22.12.2023 hyväksytyn toimintasäännön 3.2. luvun mukaan kulttuurijohtaja vastaa Helsingin kaupungin taidekokoelmasta.

Helsingin kaupungin taidemuseo HAM säätiöitiin kaupunginvaltuuston 16.11.2022 päätöksellä. Taidemuseon toimintaa jatkaa HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr (jatkossa HAM).

Kaupunginhallituksen päätöksen 13.12.2021 § 940 (Taiteen prosenttiperiaatteen jatkaminen ja prosenttirahahankkeita koskevat toimintatavat) mukaisesti HAM toimii taideasiantuntijana Helsingin kaupungin prosenttirahahankkeissa, tekee kaupungille esityksiä prosenttiperiaatteen mukaisista taidehankinnoista ja Helsingin kaupungin taidekokoelman täydentämisestä.

HAMin taideasiantuntijat ja Kalasataman ympäristötaidetyöryhmä ovat hyväksyneet taiteilija Flis Hollandin luonnoksen, jonka kaupunginkanslia on tilannut vs. taidemuseon johtajan 14.12.2022, 71 § (HEL 2022-013766) perusteella.

Kaupunginkanslia toimii A Stream among Streams -kokonaisuuden prosenttirahalla hankittavien taideteosluonnosten ja taideteosten tilaajana sekä vastaa hankintaan liittyvästä sopimus- ja asiakirjavalmistelusta ja koordinoinnista yhteistyössä HAMin kanssa.

Kulttuurijohtajan esitys perustuu edellä mainittuun toimivaltaan sekä mainittuun HAMin esitykseen teoksen tilaamisesta.

Päätös tullut nähtäväksi 29.04.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Hanna Räisänen, suunnittelija, puhelin: 09 310 37001

hanna.raisanen@hel.fi

Päättäjä

Mari Männistö
kulttuurijohtaja