Asemakaava nähtävillä: Haaga, Kivihaantie 5

Julkaisu poistuu verkosta 20.11.2027 0:00.

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 20.11.–19.12.2023:

Haaga, Kivihaka, korttelin 29201 tonttia 3, piirustus nro 12833, Kivihaantie 5. Dnro HEL 2022-007605.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12833

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12833

Vuorovaikutusraportti

Koko asemakaava-aineisto on karttapalvelussa, jonne pääsee klikkaamalla asemakaavaehdotuksen otsikkoa verkkosivulla https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Muistutuksen otsikkoon on lisättävä diaarinumero HEL 2022-007605. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 20.11.2023