Asemakaava nähtävillä: Haaga, Länsi-Haaga

Julkaisu poistuu verkosta 18.1.2027 0:00.

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 18.1.–16.2.2024:

Haaga, Etelä-Haaga, puisto-, lähivirkistys- ja katualueet (muodostuvat uudet korttelit 29272–29281), piirustus nro 12883, Länsi-Haaga. Dnro HEL 2020-012978.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12883(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12883(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Vuorovaikutusraportti(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koko asemakaava-aineisto on karttapalvelussa, jonne pääsee klikkaamalla asemakaavaehdotuksen otsikkoa verkkosivulla https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa hel.fi/kaupunkiymparisto/asiakaspalvelu(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Muistutuksen otsikkoon on lisättävä diaarinumero HEL 2020-012978. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 18.1.2024