Asemakaava nähtävillä: Herttoniemi, Puusepänportti

Julkaisu poistuu verkosta 4.3.2027 0:00.

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 4.3.–4.4.2024:

Herttoniemi, korttelin 43057 tontit 4 ja 5 (muodostuu uusi kortteli 43301), piirustus nro 12815, Puusepänportti. Dnro HEL 2022-010674.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12815

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12815

Vuorovaikutusraportti

Koko asemakaava-aineisto on karttapalvelussa, jonne pääsee klikkaamalla asemakaavaehdotuksen otsikkoa verkkosivulla https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa hel.fi/kaupunkiymparisto/asiakaspalvelu(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Muistutuksen otsikkoon on lisättävä diaarinumero HEL 2022-010674. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 4.3.2024