Asemakaava nähtävillä: Malmi, Karviaistie 12

Julkaisu poistuu verkosta 31.8.2027 0:00.

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 31.8.–29.9.2023:

Malmi, Ala-Malmi, tontti 38052/2, piirustus nro 12869, Karviaistie 12. Dnro HEL 2023-003188.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12869

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12869

Vuorovaikutusraportti

Koko asemakaava-aineisto on karttapalvelussa, jonne pääsee klikkaamalla asemakaavaehdotuksen otsikkoa verkkosivulla https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Muistutuksen otsikkoon on lisättävä diaarinumero HEL 2023-003188. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 31.8.2023