Asemakaava nähtävillä: Malmi, Malmin raitti 3

Julkaisu poistuu verkosta 29.5.2027 0:00.

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 29.5.–28.6.2024:

Malmi, Ylä-Malmi, korttelin 38107 tontti 16, piirustus nro 12921, Malmin raitti 3. Dnro HEL 2023-011177.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12921

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12921

Vuorovaikutusraportti

Koko asemakaava-aineisto on karttapalvelussa, jonne pääsee klikkaamalla asemakaavaehdotuksen otsikkoa verkkosivulla https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa hel.fi/kaupunkiymparisto/asiakaspalvelu(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Muistutuksen otsikkoon on lisättävä diaarinumero HEL 2023-011177. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 29.5.2024