Asemakaava nähtävillä: Munkkiniemi, Kuusisaarenpolku 4a

Julkaisu poistuu verkosta 30.10.2027 0:00.

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 30.10.–28.11.2023:

Munkkiniemi, Kuusisaari, korttelin 30078 tontti 6, piirustus nro 12848, Kuusisaarenpolku 4a. Dnro HEL 2022-011650.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12848

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12848

Vuorovaikutusraportti

Koko asemakaava-aineisto on karttapalvelussa, jonne pääsee klikkaamalla asemakaavaehdotuksen otsikkoa verkkosivulla https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Muistutuksen otsikkoon on lisättävä diaarinumero HEL 2022-011650. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 30.10.2023