Asemakaava nähtävillä: Oulunkylä, Oulunkylän keskustakorttelit

Julkaisu poistuu verkosta 26.9.2027 0:00.

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 26.9.–25.10.2023:

Oulunkylä, Patola, korttelit 28050, 28153, korttelin 28156 tontti 11 sekä puisto-, katu-, pysäköinti-, liikenne- ja rautatiealueet (muodostuu uusi kortteli 28412), piirustus nro 12851, Oulunkylän keskustakorttelit. Dnro HEL 2022-005774.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12851(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12851(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Vuorovaikutusraportti(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koko asemakaava-aineisto on karttapalvelussa, jonne pääsee klikkaamalla asemakaavaehdotuksen otsikkoa verkkosivulla https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Muistutuksen otsikkoon on lisättävä diaarinumero HEL 2022-005774. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 26.9.2023